Blindheid na injectables

Cosmetische gezichtsinjecties dragen, mits juist uitgevoerd, ogenschijnlijk niet al te veel gevaarlijke risico’s met zich mee. Toch is er een aantal praktijkvoorbeelden bekend waarbij zeer ernstige complicaties optraden. Hoewel het hier gaat om zeer zeldzame gevallen is het wellicht toch verstandig dat men kennis heeft van dit minimale risico, zo stelt Dokter Townshed in de ‘Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology’.

Verminderd zicht of blindheid kan ontstaan wanneer de centrale retinale slagader (CRS) afgesloten wordt. Deze slagader voert zuurstof aan in het netvlies waardoor het oog kan functioneren. Wanneer het geïnjecteerde product met een te hoge druk onderhuids wordt toegediend kan het zo zijn dat het product in het vaatstelsel terecht komt. De CRS kan dan afgesloten worden, waardoor het oog geen zuurstof meer krijgt. Het weefsel in het oog kan ernstig beschadigen of afsterven; er is dan sprake van een infarct. Dit kan leiden tot gedeeltelijk zichtverlies en in het ergste geval zelfs tot permanente blindheid. Wereldwijd zijn er in totaal 50 dergelijke gevallen gerapporteerd, waarvan bij de meeste patiënten met vet of hyaluronzuur werd geïnjecteerd. Het vaakst was het behandelde gebied de neus, rondom de slaap en de glabella (fronsgebied tussen de wenkbrauwen). De eerste kenmerken en klachten kunnen plotselinge, ernstige pijn in het oog zijn met als gevolg gedeeltelijk of compleet verlies van het zicht. Lees het hele artikel in Paradermica.

Tags: , ,