F.A.Q.

Is alle informatie die u brengt ook gecontroleerd?

Nee. Paradermica is niet een peer-controlled blad. De informatie in Paradermica moet de lezer altijd zelf beoordelen op relevantie. Paradermica schrijft dus niet dat een bepaalde therapie goed is tegen een bepaalde aandoening, maar beschrijft hooguit het onderzoek waar dat uit zou blijken. Ook populaire artikelen in de publiekspers kunnen behandeld worden. Het is...
Read More »

Speelt de farmaceutische industrie ook een rol?

Zeker. Ook bij de farmaceutische bedrijven zijn researchers intensief bezig met huidziekten en hun behandeling. De relaties tussen wetenschap en R&D zijn sterk, en worden sterker. Zonder afhankelijk te willen zijn van welke firma dan ook, zal Paradermica putten uit alle beschikbare bronnen met maar één doel: het optimaal informeren.
Read More »

Wat houdt het blad precies in?

Paradermica is een kwartaaltijdschrift dat wetenschappelijke informatie vanuit gerenommeerde wetenschappelijke bronnen vertaalt en bewerkt. Het enorm uitgebreide gebied van de huid, zijn pathologie, en de invloeden die op de huid inwerken, zijn voortdurend voorwerp van onderzoek. Soms is dit zuiver wetenschappelijk. Soms ook echter klinisch gericht. Kennis hiervan is belangrijk voor iedereen die zich...
Read More »

Waarom worden paramedici betrokken bij de dermatologie?

Maar ook kunnen paramedici – denk ook aan voortgezet opgeleide schoonheidsspecialisten – een belangrijke rol spelen bij de vroegdiagnostiek van huidziekten, zoals huidkanker. Onderzoek laat zien dat de sterk toenemende incidentie van huidkanker onmogelijk via de klassieke kanalen alleen – huisarts, dermatoloog – kan worden aangepakt.
Read More »

Is dit een belangrijke sector?

Zeker. In de gezondheidszorg is er een beweging aan de gang waarbij behandelingen die voorheen werden verricht door dokters, nu of in de toekomst ook gedaan kunnen worden door paramedici. Denk aan het nieuwe beroep van de nurse practitioner. Op allerlei medische terreinen is dit het geval; zo ook in de dermatologie.
Read More »

Wat is paramedische dermatologie?

Iedereen kent het medisch specialisme van de dermatologie. Dermatologie bestudeert, diagnostiseert en behandelt huidziekten in de ruimste zin van het woord. Maar bij die behandeling zijn ook paramedici betrokken. Zij zijn geen dokter, maar verrichten wél dermatologische handelingen. Zo zijn er schoonheidsspecialisten die acne-behandelingen doen. Huidtherapeuten zijn veelal HBO-opgeleid. Maar ook dermatologisch verpleegkundigen zijn...
Read More »