Is alle informatie die u brengt ook gecontroleerd?

Nee. Paradermica is niet een peer-controlled blad. De informatie in Paradermica moet de lezer altijd zelf beoordelen op relevantie. Paradermica schrijft dus niet dat een bepaalde therapie goed is tegen een bepaalde aandoening, maar beschrijft hooguit het onderzoek waar dat uit zou blijken. Ook populaire artikelen in de publiekspers kunnen behandeld worden. Het is immers goed mogelijk dat u in de behandelstoel geconfronteerd wordt met dergelijke informatie. Paradermica biedt dus need-to-know-informatie en nice-to-know-informatie, maar is beslist géén handleiding.